Τελικοί Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες: α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. β) αιτήσεων σε περιοχές μετάθεσης Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γ) αιτήσεων για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δ) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Ε.Α. και Γ.Α. των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκαν μετά την προθεσμία ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Τελικοί Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθ. – Βελτιώσεων Ε.Α. – Γ.Α. – Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Υπενθυμίζουμε ότι: 1. «Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ». 2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023 και ώρα 15:00». 3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθ. – Βελτιώσεων Ε.Α. – Γ.Α. – Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Δ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...

Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ71 ΕΑΕ, ΠΕ79 Μουσικής, εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς

1) Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ71 ΕΑΕ, ΠΕ79 Μουσικής, εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς. 2) Θέτουμε προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 μέχρι και Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 10 το πρωί.

Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ71 ΕΑΕ, ΠΕ79 Μουσικής, εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Α. – Ανάρτηση οργανικών κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ79.01 και κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.50 για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70.50-ΠΕ71 Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων για: 1) Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην διάθεση 2) Βελτιώσεις θέσης 3) Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων από την Πέμπτη 25-05-2023 μέχρι και την Τρίτη 30-05-2023 και ώρα 12:30 μ.μ. Αφορά ΜΟΝΟ τις ειδικότητες: Π05 – Γαλλικών, ΠΕ06 – Αγγλικών, ΠΕ79 – Μουσικής καθώς και τους κλάδους ειδικής αγωγής ΠΕ70.50 & ΠΕ71 εφόσον είχαν υποβάλει αρχική αίτηση στο teachers.minedu.gov.gr εντός της καθορισμένης ημερομηνίας τον περασμένο Νοέμβριο.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Α. – Ανάρτηση οργανικών κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ79.01 και κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.50 για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...

Τελικοί πίνακες Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων 2022-23

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες για μετάθεση, οριστική τοποθέτηση, βελτίωση θέσης Γενικής & Ειδικής Αγωγής, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις ενστάσεις και τις προβλεπόμενες διορθώσεις.

Τελικοί πίνακες Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων 2022-23 Διάβασε περισσότερα...

Κοινοποίηση Πινάκων Μετάθεσης – Βελτίωσης Θέσης – Οριστ. Τοποθέτησης Γενικής – Ειδικής Αγωγής

Υπενθυμίζουμε ότι: «Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ». «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15:00». «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».  

Κοινοποίηση Πινάκων Μετάθεσης – Βελτίωσης Θέσης – Οριστ. Τοποθέτησης Γενικής – Ειδικής Αγωγής Διάβασε περισσότερα...

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022»

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022 Διάβασε περισσότερα...

Τελικοί Πίνακες Αιτούντων Μεταθέσεων – Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Οριστ. Τοποθέτησης και Βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες: α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. β) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς, γ) αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχές Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων και την επικύρωσή τους από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς.

Τελικοί Πίνακες Αιτούντων Μεταθέσεων – Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Οριστ. Τοποθέτησης και Βελτίωσης θέσης Διάβασε περισσότερα...

Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης – Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες: α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. β) αιτήσεων σε περιοχές μετάθεσης Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γ) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς. Υπενθυμίζουμε ότι: «Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ». «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2021 και ώρα 15:00». «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης – Δ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων» Ο Διευθυντής της ΔΠΕ Καστοριάς έχοντας υπόψη: την με αριθ. 04/06-05-2021 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από την Πέμπτη 06-05-2021 μέχρι και την Παρασκευή 14-05- 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων» Διάβασε περισσότερα...

Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Θέσης – Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων

Ανακοινώνουμε: Α. Tη μετάθεση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Β. Την οριστική τοποθέτηση με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο: i) των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ και ii) των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ύστερα από μετάθεση ή μετάταξη : Γ. Την οριστική τοποθέτηση χωρίς αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, της εκπαιδευτικού που έχασε την οργανική της θέση λόγω παράτασης της απόσπασης στο εξωτερικό πέραν της 10ετίας για προσωπικούς λόγους (και όχι υπηρεσιακούς)

Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Θέσης – Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων Διάβασε περισσότερα...

Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 – Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκυκλίο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε

Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μεταθέσεων – ΣΜΕΑΕ – Οριστ. Τοπ. – Βελτιώσεων

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες: α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. β) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς, γ) αιτήσεων για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων και την επικύρωσή τους από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Μεταθέσεων – ΣΜΕΑΕ – Οριστ. Τοπ. – Βελτιώσεων Διάβασε περισσότερα...