Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ύστερα από μετάθεση & βελτίωση θέσης

Καλούμε: – Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που υπέβαλαν αντίστοιχη αρχική αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων μετάθεσης. – Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς. Να υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr  τη σχετική δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Μετατιθέμενων στην οποία να επιλέξουν με  σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, από την Παρασκευή 15-05-2020 μέχρι και την Δευτέρα 25-05-2020 στις 10:00 π.μ. ακριβώς.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα επιτυγχάνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του Σχολικού Δικτύου (sch.gr).

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ύστερα από μετάθεση & βελτίωση θέσης Διάβασε περισσότερα...

Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης

Μετά από αίτημα της ΔΔΕ Χαλκιδικής για παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης για έκτακτους λόγους (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της περιοχής) ενώ υπάρχει δηλωμένη βούληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, και δεδομένων των προβλημάτων αυτών δεν μπορούν, θα παραμείνει το σύστημα ανοικτό και για τις δυο βαθμίδες μέχρι και μέχρι σήμερα 26/11/2019 στις 23:59.  

Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης Διάβασε περισσότερα...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΤΕ.16

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 – Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 44 του ν. 4589/2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΤΕ.16 Διάβασε περισσότερα...

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π)  εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018-2019. Οι εκπ/κοί που πληρούν τις  προϋποθέσεις ,όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση  έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, το χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από 01-04-2019  έως και 15-04-2019, ημέρα Δεύτερα. Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση 2018-2019

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Διάβασε περισσότερα...