Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 (2020-1-BE01-KA226-SCH-082731) με τίτλο “DigitALL”. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής Διάβασε περισσότερα...

Erasmus + Σεμινάριο για το Πράσινο Erasmus – Ημερίδα για τη διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίων 2021

Θέμα : Erasmus + Διαδικτυακό θεματικό σεμινάριο για το Πράσινο Erasmus Δευτέρα, 20/12/2021 Green Erasmus thematic seminar_20.12.2021 Διαδικτυακή Ημερίδα για τη διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίων 2021 Τρίτη, 21/12/2021 Dissemination of results event_21.12.2021

Erasmus + Σεμινάριο για το Πράσινο Erasmus – Ημερίδα για τη διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίων 2021 Διάβασε περισσότερα...