Τελικοί Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες: α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. β) αιτήσεων σε περιοχές μετάθεσης Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γ) αιτήσεων για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δ) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Ε.Α. και Γ.Α. των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκαν μετά την προθεσμία ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Τελικοί Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθ. – Βελτιώσεων Ε.Α. – Γ.Α. – Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Υπενθυμίζουμε ότι: 1. «Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ». 2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023 και ώρα 15:00». 3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθ. – Βελτιώσεων Ε.Α. – Γ.Α. – Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Δ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...