Ψηφιακές υπογραφές

Ψηφιακές Yπογραφές

Μέσω Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Α.Π.Ε.Δ. : Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών:

– USB  TOKEN:

– Σύνδεσμος  Χρονοσήμανσης:

 

Μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - sch.gr

Έκδοση Ηλεκτρονικού Εγγράφου με τη Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών