Στοιχεία λειτουργίας – Νηπιαγωγεία Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)