Στοιχεία λειτουργίας – Δημοτικά σχολεία Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)