Ψηφιακές υπογραφές

Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών

1. Με χρήση USB – TOKEN

2. Μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – sch.gr

Έκδοση Ηλεκτρονικού Εγγράφου με τη Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών

Χρήσιμο Λογισμικό