ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση


Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 17.00 μ.μ. – 20.00 μ.μ. με θέμα: «Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της
σχολικής μονάδας»