Χαρακτηρισμός & Τοποθετήσεις ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2828_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2021

2827_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2021