Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σ.Δ..Ε

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021»

Διάβασε περισσότερα...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Θέμα «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς»

Διάβασε περισσότερα...

Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων σχολικού έτους 2020-2021-Ενέργειες και δικαιολογητικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020

ΘΕΜΑ : «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων σχολικού έτους 2020-2021-Ενέργειες και δικαιολογητικά με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους  2019-2020»

Διάβασε περισσότερα...

Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-2021-Ενέργειες και δικαιολογητικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020

ΘΕΜΑ  : «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-2021-Ενέργειες και δικαιολογητικά με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους  2019-2020»

Διάβασε περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021»

Διάβασε περισσότερα...