Κοινοποίηση Πινάκων με Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Αποσπάσεις Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Κοινοποίηση αποφάσεων : α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς λόγω μετάθεσης/μετάταξης- β) Συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου γ) Τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ-Αποσπάσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Συμπλήρωσης ωραρίου δ) Τροποποιήσεων αποσπάσεων ε) Τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών.

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από την Τρίτη 14-05-2019 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Επισυνάπτεται η Αίτηση για Αμοιβαία Μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Διάβασε περισσότερα...