Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Θέσης – Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων

Ανακοινώνουμε: Α. Tη μετάθεση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Β. Την οριστική τοποθέτηση με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο: i) των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ και ii) των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ύστερα από μετάθεση ή μετάταξη : Γ. Την οριστική τοποθέτηση χωρίς αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, της εκπαιδευτικού που έχασε την οργανική της θέση λόγω παράτασης της απόσπασης στο εξωτερικό πέραν της 10ετίας για προσωπικούς λόγους (και όχι υπηρεσιακούς)

Διάβασε περισσότερα...

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ε.Α. – Δηλώσεις Κενών Αναπληρωτών Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Α. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΘΗ

Διάβασε περισσότερα...

Πίνακες Λειτουργικών Κενών Αναπληρωτών Γενικής Αγωγής – Δηλώσεις Τοποθέτησης από Δ.Δ.Ε. Καστοριάς & Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΚΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 – ΠΕ60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διάβασε περισσότερα...

Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων – Δηλώσεις Τοποθέτησης & Λειτουργικά Κενά

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης από Λειτουργική Υπεραριθμία, από την  Δευτέρα 10-08-2020 μέχρι και την Τετάρτη 12-08-2020 και ώρα 10.00 π.μ, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf (ηλεκτρονική διεύθυνση:mail@dipe.kas.sch.gr).

Διάβασε περισσότερα...

Κοινοποίηση Πινάκων με Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Αποσπάσεις Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Κοινοποίηση αποφάσεων : α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς λόγω μετάθεσης/μετάταξης- β) Συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου γ) Τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ-Αποσπάσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Συμπλήρωσης ωραρίου δ) Τροποποιήσεων αποσπάσεων ε) Τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών.

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από την Τρίτη 14-05-2019 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Επισυνάπτεται η Αίτηση για Αμοιβαία Μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Διάβασε περισσότερα...