Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Eκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας σε συνέχεια των Σχολικών Μεταβολών

Με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Δευτέρα 23-08-2021 έως και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 13.00 μ.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι. Tην Τετάρτη 24-08-2021 θα ανακοινωθεί η τελική απόφαση του ΠΥΣΠΕ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών που θα χαρακτηρισθούν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, αφού τροποποιηθεί αναλόγως και η με αριθ.πρωτ. 2769/2021 απόφαση του Διευθυντή της ΔΠΕ Καστοριάς. Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Καστοριάς θα ενημερωθείτε για τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν & τις προθεσμίες αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία. Ως εκ τούτου, η διαδικασία των δηλώσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών & ΠΕ70 – Δασκάλων θα …

Διάβασε περισσότερα...

Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, ΠΕ60, ΠΕ11 και ΠΕ71 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης από λειτουργική υπεραριθμία και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και την Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 12.00 μ.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

Διάβασε περισσότερα...

2η Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Σας κοινοποιούμε την 2η ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών, ως προς: α) τα κενά του 3ου Δ.Σ. Καστοριάς, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ86, ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 και β) τα κενά του Δ.Σ. Νεστορίου, κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91.

Διάβασε περισσότερα...

Διαπίστωση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας από την Τετάρτη 18-08-2021 έως και την Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

Διάβασε περισσότερα...

Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Θέσης – Οριστικές Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων

Ανακοινώνουμε: Α. Tη μετάθεση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Β. Την οριστική τοποθέτηση με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο: i) των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ και ii) των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ύστερα από μετάθεση ή μετάταξη : Γ. Την οριστική τοποθέτηση χωρίς αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, της εκπαιδευτικού που έχασε την οργανική της θέση λόγω παράτασης της απόσπασης στο εξωτερικό πέραν της 10ετίας για προσωπικούς λόγους (και όχι υπηρεσιακούς)

Διάβασε περισσότερα...

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ε.Α. – Δηλώσεις Κενών Αναπληρωτών Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Α. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΘΗ

Διάβασε περισσότερα...

Πίνακες Λειτουργικών Κενών Αναπληρωτών Γενικής Αγωγής – Δηλώσεις Τοποθέτησης από Δ.Δ.Ε. Καστοριάς & Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΚΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 – ΠΕ60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διάβασε περισσότερα...

Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων – Δηλώσεις Τοποθέτησης & Λειτουργικά Κενά

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης από Λειτουργική Υπεραριθμία, από την  Δευτέρα 10-08-2020 μέχρι και την Τετάρτη 12-08-2020 και ώρα 10.00 π.μ, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf (ηλεκτρονική διεύθυνση:mail@dipe.kas.sch.gr).

Διάβασε περισσότερα...

Κοινοποίηση Πινάκων με Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Αποσπάσεις Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Κοινοποίηση αποφάσεων : α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς λόγω μετάθεσης/μετάταξης- β) Συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου γ) Τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ-Αποσπάσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Συμπλήρωσης ωραρίου δ) Τροποποιήσεων αποσπάσεων ε) Τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών.

Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από την Τρίτη 14-05-2019 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Επισυνάπτεται η Αίτηση για Αμοιβαία Μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Διάβασε περισσότερα...