Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2019-2020

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2019-2020 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2019-2020 Διάβασε περισσότερα...