Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθύντριας σχολικής μονάδας- Ειδικό Δ.Σ Καστοριάς

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι εγγεγραμμένες στον πίνακα να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για τη σχολική μονάδα του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς της ΔΠΕ Καστοριάς που επιθυμούν, στο email Τμήματος Γ΄Προσωπικού της ΔΠΕ Καστοριάς (tmprosopikou@dipe.kas.sch.gr,) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευση (ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας), ήτοι από την Παρασκευή 29-09-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 02-10-2023 και ώρα 23:59.59.

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθύντριας σχολικής μονάδας- Ειδικό Δ.Σ Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...