ΙΕΠ – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (MOOCS)

Θέμα: Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της β’ φάσης ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (MOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

ΙΕΠ – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (MOOCS) Διάβασε περισσότερα...