Ηλεκτρονικές εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων

Παραθέτουμε τους απαραίτητους συνδέσμους (links) του συστήματος Zeus  (Ζευς) για τις ηλεκτρονικές εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικές εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων Διάβασε περισσότερα...