Ανακοίνωση Πινάκα Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ-ΕΕΠ – ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14-03-2022 ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ- 14-03-2022

Ανακοίνωση Πινάκα Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. Διάβασε περισσότερα...