Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α’102)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α’102)».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α’102) Διάβασε περισσότερα...