Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων – Δηλώσεις Τοποθέτησης & Λειτουργικά Κενά

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης από Λειτουργική Υπεραριθμία, από την  Δευτέρα 10-08-2020 μέχρι και την Τετάρτη 12-08-2020 και ώρα 10.00 π.μ, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf (ηλεκτρονική διεύθυνση:mail@dipe.kas.sch.gr).

Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων – Δηλώσεις Τοποθέτησης & Λειτουργικά Κενά Διάβασε περισσότερα...

Κοινοποίηση Πινάκων με Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Αποσπάσεις Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Κοινοποίηση αποφάσεων : α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς λόγω μετάθεσης/μετάταξης- β) Συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου γ) Τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ-Αποσπάσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Συμπλήρωσης ωραρίου δ) Τροποποιήσεων αποσπάσεων ε) Τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών.

Κοινοποίηση Πινάκων με Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Αποσπάσεις Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Διάβασε περισσότερα...

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από την Τρίτη 14-05-2019 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Επισυνάπτεται η Αίτηση για Αμοιβαία Μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...