9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς – Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων» 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς


Σας ενημερώνουμε ότι η ΣΤ΄ τάξη του 9οθ Δημοτικό Σχολείου Καστοριάς σχολείου μας πρόκειται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις κλειστές προσφορές τους, σύμφωνα με το Άρθρο 11, ΚΕΦ.Α΄, ΦΕΚ 2888 τ.Β΄17-07-2020.