1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων – 3/ήμερη εκδρομή στην Αθήνα της ΣΤ΄ Τάξης

Θέμα: «1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων – 3/ήμερη εκδρομή στην Αθήνα της ΣΤ΄ Τάξης»