10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς – Λειτουργία Ομίλων Αριστείας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Θέμα: 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς – Λειτουργία Ομίλων Αριστείας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.