1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση”. Καστοριά 29/09-01/10/2023

Θέμα :1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση”. Καστοριά 29/09-01/10/2023