Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Προσδιορισμός οργανικών κενών – Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης ύστερα από οργανική υπεραριθμία

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί ως οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης από οργανική υπεραριθμία και να τοποθετηθούν ως οργανικά υπεράριθμοι, από την Τρίτη 29-03-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς ακολουθώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://itdipekas.sites.sch.gr/eTeachers/public/index.php

(ή μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Π.Ε. Καστοριάς (http://dipe.kas.sch.gr), από το μενού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > Αιτήσεις Τοποθέτησης).

1046_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2022

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 29-03-2022