Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Προσδιορισμός οργανικών κενών – Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης ύστερα από οργανική υπεραριθμία

Θέμα: “Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Προσδιορισμός οργανικών κενών – Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης ύστερα από οργανική υπεραριθμία”