Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25

Θέμα: “Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
για το σχ. έτος 2024-25”