Ιστοσελίδα – Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Σας ενημερώνουμε ότι από την Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Π.Ε Καστοριάς έχει δημιουργηθεί σχετική  ιστοσελίδα .

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο http://ypfisagogis.sites.sch.gr/