Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς με θέμα: Πολιτισμική Κληρονομιά και Εκπαίδευση για την Αειφορία»