Δήλωση σχολείων για οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις θέσης – Τοποθέτηση Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών – Ορθή Επανάληψη 7-4-2022

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης θα γίνει από την Πέμπτη 07-04-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. μέχρι και την Τετάρτη 13-04-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. ακριβώς, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς ακολουθώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://itdipekas.sites.sch.gr/eTeachers/public/index.php
(ή μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Π.Ε. Καστοριάς (http://dipe.kas.sch.gr), από το μενού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > Αιτήσεις Τοποθέτησης).

1164_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7-4-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤ. ΤΟΠ. – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 6-4-2022