Τμήμα Γ΄  Προσωπικού


 

  • Αγγελική Ματούση — Προϊσταμένη Τμήματος – Τηλ: 24670 55259,  24670 55268
  • Απόστολος Νίκας – Τηλ: 24670 55258
  • Ιωάννης Πανταζόπουλος -Τηλ: 24670 55260
  • Κωνσταντινιά Σκεμιτζή – Τηλ: 24670 55257
  • e-mail: tmprosopikou@dipe.kas.sch.gr