Τμήμα Β΄ Οικονομικού


 

  •  Προϊσταμένη Τμήματος – Τηλ: 24670 55254
  • Ελένη Τσίγκα – Τηλ: 24670 55261
  • e-mail: tmoikonomikou@dipe.kas.sch.gr