Τελικοί πίνακες Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων 2022-23

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες για μετάθεση, οριστική τοποθέτηση, βελτίωση θέσης Γενικής & Ειδικής Αγωγής, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις ενστάσεις και τις προβλεπόμενες διορθώσεις.

ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Α. – ΣΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Γ.Α. ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑ – ΕΕΕΕΚ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ.-ΒΕΛΤ. – ΣΜΕΑ 2022-23 ΣΤΙΣ 28-11-2022_signedΑΙΤΗΣΕΩΝ Γ.Α. ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2022-23