Τελικοί Πίνακες Αιτούντων Μεταθέσεων – Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Οριστ. Τοποθέτησης και Βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες:

α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

β) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς,

γ) αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχές Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων και την επικύρωσή τους από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς.

ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ.-ΒΕΛΤ. – ΣΜΕΑ 2021-22 ΣΤΙΣ 20-12-2021_signed

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021_signed

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021_signed

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ.-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021_signed