Τελικοί Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες:
α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.
β) αιτήσεων σε περιοχές μετάθεσης Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
γ) αιτήσεων για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.
δ) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Ε.Α. και Γ.Α.
των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς,
όπως διαμορφώθηκαν μετά την προθεσμία ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.