Σεμινάριο covid 19 για γονείς και εκπαιδευτικούς

Πανδημία Covid 19: Μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα βιώματα της ψυχικής επιβάρυνσης;

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – με τη συνεργασία της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κ. Έλενας Ζυγούρη