Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε προαιρετικές διαδικτυακές επιμορφώσεις

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε προαιρετικές διαδικτυακές επιμορφώσεις