Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας-Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα: «Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης των Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας»