Πρόσκληση σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.Σ.Υ Καστοριάς

Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.Σ.Υ Καστοριάς