Πρόσκληση σε διαδικτυακή επιμόρφωση -Το δράμα ως πλαίσιο μάθησης και εξερεύνησης – ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής

Θέμα: Πρόσκληση σε διαδικτυακή επιμόρφωση  – Το δράμα ως πλαίσιο μάθησης και εξερεύνησης -ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής