Πρόσκληση και Πρόγραμμα επιμορφωτικής ημερίδας με τίτλο: “Introducing English in pre-primary education: The EAN Project” για εκπαιδευτικούς και ΣΕΕ ΠΕ06 & ΠΕ60, που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα: “Πρόσκληση και Πρόγραμμα επιμορφωτικής ημερίδας με τίτλο: “Introducing English in pre-primary education: The EAN Project” για εκπαιδευτικούς και ΣΕΕ ΠΕ06 & ΠΕ60, που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης”