Πρόσκληση ημερίδας στελεχών Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “Πρόσκληση ημερίδας στελεχών Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Καστοριάς”