Δημοτικό Σχολείο Κορησού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για3/ήμερη εκδρομή στην Αθήνα των Ε’ και ΣΤ΄ Τάξεων

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 3/ήμερη εκδρομή στην Αθήνα των Ε’ και ΣΤ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Κορησού