Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου