Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022»