Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης ύστερα από οργανική υπεραριθμία – Προσδιορισμός οργανικών κενών

Θέμα: “Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης ύστερα από οργανική υπεραριθμία – Προσδιορισμός οργανικών κενών ”

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης από οργανική υπεραριθμία για να τοποθετηθούν ως οργανικά υπεράριθμοι.

Από την Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 08.00 π.μ μέχρι και την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 15.00 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς ακολουθώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://itdipekas.sites.sch.gr/eTeachers/public/index.php