Πρόσκληση της Δ.Π.Ε Καστοριάς για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ύστερα από μετάθεση/βελτίωση θέσης

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ύστερα από μετάθεση/βελτίωση θέσης»