Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ύστερα από μετάθεση & βελτίωση θέσης

Καλούμε:

– Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

– Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που υπέβαλαν αντίστοιχη αρχική αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

– Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.

Να υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr  τη σχετική δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Μετατιθέμενων στην οποία να επιλέξουν με  σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, από την Παρασκευή 15-05-2020 μέχρι και την Δευτέρα 25-05-2020 στις 10:00 π.μ. ακριβώς.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα επιτυγχάνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του Σχολικού Δικτύου (sch.gr).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΤ ΤΟΠ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2020