Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών