Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 (2020-1-BE01-KA226-SCH-082731) με τίτλο “DigitALL”. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πολλοί εκπαιδευτικοί και σχολεία προσπαθούν να προσφέρουν λύσεις χωρίς αποκλεισμούς στους μαθητές τους, αλλά το ψηφιακό περιεχόμενο και η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτούν νέες προσαρμογές και δεξιότητες. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν υποστήριξη για να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ποιοτικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για να δημιουργήσουν και να οργανώσουν αυτές τις τάξεις και το ψηφιακό περιεχόμενο με τον πιο συμπεριληπτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί ο Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής. Ο Οδηγός είναι προσβάσιμος εδώ

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία του έργου και να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματά του:

https://digitall-project.eu/