Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα

Θέμα: Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα –

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 09-80974/13-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για το Πρόγραμμμα “Σχολικά Γεύματα” η εκτέλεση του προγράμματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 14/12/2021, στις σχολικές μονάδες των Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς